Medewerkersonderzoek nieuwe stijl

De betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers verhogen op een wijze die past bij 2021.

image01

Kort & Relevant

Drie vragen, heldere rapportage, handvat tot dialoog met uw medewerkers

Read more
image01

Trends & Effecten

Per periode de motivatie van uw medewerkers volgen en waar nodig bijsturen

image01

HR op de agenda

Per periode één KPI voor uw managementinformatie.

Read more
image01

ZinIn

ZinIn is een continu medewerkersonderzoek dat u meerdere malen per jaar uitvoert onder de medewerkers van uw organisatie. U houdt op die manier vinger aan de pols: hoe gaat het met onze medewerkers? En hoe ontwikkelt deze tevredenheid zich door de tijd?

Tijdig signaleren

Traditioneel medewerkersonderzoek vindt (twee)jaarlijks plaats.
Zou het niet beter zijn de medewerkerstevredenheid continu te peilen? Zo kunt u een vinger aan de pols houden en tijdig inspringen op ontevredenheid.

Kort & snel

Traditionele vragenlijsten bestaan vaak uit minimaal 50 vragen, waardoor invullen een tijdrovende bezigheid is. Zou het niet wenselijk zijn het invullen van de vragenlijst zo kort en snel mogelijk te maken? Zo houdt u het responsepercentage hoog. Het invullen van de ZinIn-vragenlijst duurt nog geen minuut.

Inzicht

Het management heeft direct inzicht in de resultaten middels een overzichtelijke rapportage. Deze rapportage is makkelijk te vergelijken met vorige rapportages, waardoor trends en ontwikkeling snel zichtbaar worden. Ook de medewerkers zien meteen hoe zij gescoord hebben ten opzichte van hun collega’s.

Visie

Waarom?

Producten, diensten, gebouwen, technologieën zijn te reproduceren, mensen niet. Betrokken en bevlogen mensen maken het verschil in uw organisatie. Daarom zijn medewerkers uw belangrijkste kapitaal.

Het kost HR moeite om op de managementagenda te komen en te blijven, ondanks (twee) jaarlijks medewerkersonderzoek.

Met ZinIn komt HR structureel op de managementagenda, medewerkersfeedback wordt verankerd en optimaal benut.

Houdt tijdens veranderingsprocessen continu de vinger aan de pols en ga tijdig de dialoog aan met uw medewerkers.

Hoe?

Géén lange vragenlijsten, maar slechts drie vragen die er toe doen en overal in te vullen op smartphone, tablet, laptop of desktop.

Niet (twee) jaarlijks, maar iedere week / maand / kwartaal. U kiest zelf hoe vaak.

Geen uitgebreide rapportages, maar één KPI over de medewerkersmotivatie voor uw managementinformatie.

Concrete aanknopingspunten om de dialoog met medewerkers aan te gaan.

Privacy

Uw data wordt veilig opgeslagen en vertrouwelijk behandeld.

Panteia beschikt over alle technische voorzieningen (ICT) en organisatorische maatregelen (ISO certificaten, Beroepscode voor Onderzoek en Statistiek, Keurmerkgroep Onderzoeksbureau).

Alle deelnemers hebben een unieke inlogcombinatie. Deze gegevens zijn niet te achterhalen en alleen door de deelnemer te wijzigen.

Wij garanderen dat gegeven antwoorden nooit terug te herleiden zijn tot individuele deelnemers. Alle deelnemers hebben het recht de door ons opgeslagen informatie over hen op te vragen.

Wat?

Van een e-mail naar uw medewerker tot een complete rapportage in het dashboard: in een handomdraai heeft u inzicht in uw medewerkerstevredenheid.

E-mail

Periodiek worden uw medewerkers per e-mail uitgenodigd voor een korte vragenlijst.

Groepen

Standaard rapporteert ZinIn op organisatieniveau. U heeft ook de mogelijkheid om binnen uw organisatie groepen aan te maken. Dit kan op ieder gewenst niveau.

Dashboard

Voor zowel medewerkers als het management worden de resultaten automatisch getoond in een overzichtelijk dashboard op elk relevant groepsniveau. Hierin wordt rekening gehouden met de privacy.

Het dashboard geeft inzicht in:

  • Index: Volg de ontwikkeling van de trendlijn van uw organisatie of per groep.
  • Balans: Volg het saldo van positief en negatief gestemde medewerkers van uw organisatie of groep.
  • Aspecten: Welke aspecten worden in samenhang genoemd in positieve of negatieve zin.
  • Toelichting: Welke toelichtingen geven medewerkers.

Prijs

De kosten om mee te doen aan ZinIn zijn afhankelijk van een aantal factoren:

  • Het aantal medewerkers waarmee u mee wilt doen
  • Het aantal te onderscheiden groepen
  • Hoe vaak u wilt meten (Wekelijks, maandelijks, etc.)
  • Al dan niet opnemen van organisatiespecifieke aspecten/iconen

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden, dan maken we op basis van uw wensen een prijsopgave op maat.

Neem contact met ons op

Contact


Interesse?

Interesse in ZinIn? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Ook eventuele vragen of wensen bespreken wij graag met u.

Panteia

Bij Panteia houden ruim 100 professionals zich dagelijks bezig met het uitvoeren van onderzoek. Hiermee helpen we opdrachtgevers zoals u met het inzichtelijk en meetbaar maken van resultaten, zodat u met deze resultaten verder aan de slag kan.
Research to Progress

Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer
: 079 322 20 00
: contact@zinin.info

Zelf ervaren* of vragen?

* U ontvangt een link waarmee u kunt inloggen..